Kılıç kullanma sanatı olan eskrimin tarihi çok eskidir. Özellikle milattan önce 2000 yıllarında Mısır ve Çinde kılıç kullanma sanatı üzerine çalışmalar yapıldığı bilinmektedir. Tarihi kılıç kullanma sanatlarını biraz atlar ve günümüze doğru yaklaşacak olursak modern eskrim ilk doğuşu İspanya’da olmuştur. Özellikle ateşli silahların yoğun olarak kullanılmaya başlaması ile beraber ağır zırhların ve dolaylı olarak çift el uzun kılıçların kullanımı azalmaya başlamıştır. Uzun ve ağır kılıçlarının yerini daha hafif kesmeye yönelik değil batırmaya yönelik silahlar almaya başladı (15. yy). Bu silahlar özellikle daha ince kılıç tekniği istemekle beraber vücut esnekliği ve hızına da ihtiyaç duydular. İspanya’da günümüz eskrim silahlarının atası olacak rapier isimli bir silah yine bu dönemde kullanılmaya başlandı. İspanya’da başlayan bu hareket yavaş yavaş diğer Avrupa ülkeleri Fransa ve İtalya’ya yayıldı.

Modern eskrimin teknik anlamda çağ atladığı dönem 18. yy İtalya’sı olmuştur. Bir çok eskrim üstadı yetişmiş teknik kitaplar yazılmaya başlamış ve eskrim tabiri caiz ise çağ atlamıştır. İtalya ve Fransa eskrim rekabeti bu dönemlerde başlamış ve günümüze kadar gelmiştir. Bugün bile baktığımızda bu iki ekol Fransız Eskrim Ekolü ve İtalya Eskrim Ekolü sürekli yarış halindedirler ve eskrim sürekli gelişmesine katkıda bulunurlar.

Avrupa’da ortaçağdan sonra eskrimin bu denli gelişmesinin nedeni “Onur” için yapılan düellolardır. Bilindiği üzere Avrupa’da olan adalet inanışı şudur. Allah ikili olarak yapılacak bir  kılıçlı çarpışmada haklı olanın yanında olacaktır. Bu sebepten Avrupa’da adaleti sağlamak ve onurunu korumak için düello yapmak çok yaygındı. Düellolarının bu kadar yaygın olması nedeniyle kılıç kullanma eğitimi de (eskrim) çok popüler bir hal almıştı. İşte günümüzde yapılan olimpik eskrim yüzlerce yıl boyunca kan ve onur üzerine kendini geliştirerek bugün bulunduğu sportif hale gelmiştir (İkinci dünya savaşından sonra bir düello kaydına rastlamadım). Bu gün de mükemmel bir spor olarak varlığını devam ettirmektedir.